Programa Intercultural - AFS

 • Programa Intercultural - AFS

  Què és AFS?

  American Field Service (AFS) es una organització internacional de voluntariat, sense ànim de lucre, que promou els intercanvis culturals. Les bases de l’organització són educació, voluntariat i famílies. Els seus orígens es remunten a 1.914 quan un grup de voluntaris americans va crear un servei d’ambulàncies per atendre els ferits als camps de batalla.

  El curs 2016-17 el Costa ha tingut una alumne canadenca d’AFS, i el curs 2017-2018 tenim un noi d’Australia i una noia de Tailàndia, que s’han integrat perfectament i ha contribuït a dinamitzar les classes molt positivament amb la seva participació.

  Programes

  El focus de tots els programes és la interculturalitat, més enllà de l’aprenentatge de la llengua de l’altre país, que certament arriba per immersió lingüística. L’experiència és enriquidora per totes les parts implicades: per l’estudiant que participa en una estada a fora i té l’oportunitat de conèixer una cultura diferent, per la família que l’acull voluntàriament i l’incorpora a les rutines familiars com un membre més, i pel centre on cursa els estudis aportant una visió diferent des de l’òptica de la seva pròpia cultura.

  Tant famílies com estudiants passen per un procés previ de filtratge i preparació per tal d’afrontar amb prou eines el procés d’adaptació, la convivència, etc. Els voluntaris donen suport local tant a les famílies amfitriones com als estudiants de la zona al llarg de tot el programa.

  Es destaquen els següents programes:

  • Con/Vive Europa: es un programa d’intercanvi recíproc d’estudiants de secundària d’àmbit europeu. Mentre el teu fill és fora, reps a casa el fill de la família que l’acull al seu país de destí. D’agost a novembre. El programa acaba amb una visita al Parlament Europeu. Cost aproximat 3.000€. Els alumnes dels centres col·laboradors poden obtenir beques que cobreixen el cost al 100%. La nova convocatòria s’obre al setembre 2018.

  • Programa d’anyconsistent en l’estada en família durant el curs escolar. Possibilitat d’accedir a beques 100% segons barem econòmic. Cost països UE-Asia, entorn als 7.000€. Cost USA uns 11.000€

  • Programa d’estiu a països amb activitat lectiva durant el nostre estiu (hemisferi Sud: Austràlia, Nova Zelanda, Costa Rica).

  • Programa d’intercanvi de professorat. Es tracta de d’un programa becat 100% durant 4 setmanes d’estiu a Costa Rica, Nova Zelanda, Malàisia i Argentina on s’allotgen en famílies voluntàries. L’objectiu es desenvolupar algun projecte educatiu. L’escola també pot acollir professors estrangers.

  Col·laboració Costa i LLobera – AFS

  Des de el curs 2017-18 el Costa i Llobera esta adscrit com a centre col·laborador AFS, com ja ho han fet altres escoles del districte com l’Institut Montserrat, i el Menéndez Pelayo. L’acord implica que el Costa donarà suport a AFS, sempre que li sigui possible, alhora d’acollir algun estudiant i que permetrà la difusió dels programes entre les famílies per tal d’aconseguir famílies d’acollida i/o participants.

  Com a avantatge els centres col·laboradors poden optar per enviar dos estudiants becats al programa trimestral europeu Con/Vive Europa.

  Credencials AFS i més informació

  http://www.afs-intercultura.org/

  http://www.afs.org/

  http://www.ectp.eu/site/

   

  AFS (American Field Service) es una organización internacional de voluntariado creada en 1914 por un grupo de voluntarios civiles que llevaron a cabo labores humanitarias durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

  AFS Intercultura forma parte de AFS Intercultural Programs, que tiene su sede en Nueva York (EEUU) y goza de status consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU (Organización de Naciones Unidas). Es miembro fundador de la Federación Europea para el Aprendizaje Intercultural (EFIL por sus siglas en inglés). EFIL agrupa a todas las entidades de AFS (28) presentes en los diferentes países europeos junto con Egipto, Túnez y Turquía. Esta organización, con sede en Bruselas, colabora con la Unión Europea en programas de educación intercultural, tiene rango consultivo ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo de Europa. Además es miembro del European Youth Forum, una organización internacional creada por los consejos nacionales de la juventud y organizaciones no gubernamentales juveniles internacionales para representar los intereses de los/as jóvenes de toda Europa.
  AFS Intercultura pertenece al Consejo de la Juventud de España y está reconocida por el INJUVE (Instituto de la Juventud – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) como entidad prestadora de servicios a la juventud.

  Per a més informació del programa d’acollida podeu consultar el document AFS-Programa acollida.

Go to top