Missió i Visió

  • Missió i Visió

    Missió: Estimular i col·laborar amb la comunitat de l’Escola per aconseguir consolidar i potenciar el sentit internacional dels nois i noies en el seu entorn educatiu.

    Visió: Desenvolupar els programes enfocats a millorar un bon nivell de llengua estrangera al final dels cicles escolars, millorant la relacions internacionals de l’escola i potenciant aquelles activitats dirigides a millorar el coneixement de les altres cultures tant pels estudiants com pel quadre docent així com donant suport a les famílies en aquests aspectes.

    Learning another language opens up access to other value systems and ways of interpreting the world, encouraging inter-cultural understanding and helping reduce xenophobia

    Declaració de la UNESCO

Go to top