> ACCÉS AL WEB DEL DEPARTAMENT

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

- Roger Franquesa (Cap de departament i Tutor de 2n d'ESO) 

- Claudia Juanola (Tutora de 4t ESO)

- Ignasi Branchadell (Coordinació pedagògica)

- Sara Martin (Tutora de 3r d'ESO)

Espais propis: Laboratoris d'Idiomes

MATÈRIES IMPARTIDES

1r D'ESO i 2n d'ESO

(currículum ESO)

MATÈRIA: ANGLÉS
Matèria comuna
3 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Mètode: Beyond A2+ . Student's Book Premium Pack ­ British English                                                                 

Campbell, Robert, Rob Metcalf, and Rebecca Robb Benne. Beyond A2+.

Macmillan Education

3r i 4t D'ESO

(currículum ESO)

MATÈRIA: ANGLÉS

Matèria comuna

3 hores setmanals Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Beyond B1 Student’s Book Pack ­- British English

Wisniewska, Ingrid. Beyond B1 Workbook.

Macmillan Education, 2014.

4t D'ESO

(currículum ESO)  

MATÈRIA: FRANCÉS
matèria OPTATIVA 2 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Introducció al francés.

1r  i 2n de BATX.

(currículum BATX)

MATÈRIA: ANGLÉS
matèria comuna
3 hores setmanals > Currículum de la matèria
Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Gateway B2. Spencer, David, Anna Cole, and Frances Treloar. Gateway. Oxford: Macmillan, 2012. Print.

Go to top