La Pineda Màgica 2018

Institut Escola Costa i Llobera
Vocalia d'estiu

Formulari per a inscriure's al casal d'estiu La Pineda Màgica 2018 Important ! Complimenteu un formulari per a cada nen/a.

Nom (infant):
Cognoms (infant):
Població:
CP:
Data de naixement:
Edat infant:
Centre on està escolartizat:
Centre on està escolaritzat (només en cas de no ser de l'IE Costa i Llobera):
Curs:
Nom pare, mare, tutor legal(1):
Correu electrònic:
Telèfon:
Nom pare, mare, tutor legal(2):
Correu electrònic (2):
Telèfon (2):

Notificacions importants:

Núm. targeta CatSalut (o CiP):
Data última vacuna antitetànica:
Malalties cròniques:*
Descriu la malaltia:
Medicació habitual:*
Descriu medicació i posologia:
Al·lèrgia i/o intolerància a medicaments, aliments o altres (descripció reaccions i tractaments):
Disminuació/dificultat psíquica, física o sensorial:*
Descripció i grau de disminució / dificultat:


Documentació:

Si us plau, completeu els següents documents i presenteu-los a la secretaria del centre


A continuació podeu descarregar la documentació necessària per a realitzar la inscripció:

També heu de presentar:

  • Certificat mèdic en cas de presentar al·lèrgia i/o intolerància a medicaments o aliments.
  • Si l'infant no està vacunat cal presentar un informe mèdic del seu estat de salut.
  • Només si no és alumnes del IE Costa i Llobera, fotografia tipus DNI.
  • Carnet de vacunació i de la targeta del Servei Català de la Salut.


Hàbits i Característiques:

Seleccioneu els trets més caracteristics del vostre infant.

És hàbil?:*
Es fatiga?:*
Fa migdiada? (P3):
Neda?:*
És de menjar?:*
Menja variat?:*
Observacions i suggeriments:


Servei d'acollida:

Si teniu pensat utilitzar el servei d'acollida, quan accediu al centre dipositeu a la bústia ubicada a la sala polivalent l'import exacte ( 2€ quota per día en ús esporàdic, 3€ dos dies i 6€ setmana de 5 dies ) en un sobre amb el vostre nom i el del nen/a que es quedarà a l'acollida.  

Fareu ús dels servei d'acollida?:*

Seleccioneu els torns i dies en que fareu ús del servei d'acollida:

Torn 1 ( 25 - 29 juny ):
Torn 2 ( 2 - 6 juliol ):
Torn 3 ( 9 - 13 juliol ):
Torn 4 ( 16 - 20 juliol )
Torn 5 ( 23 - 27 juliol )

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, l’usuari dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva petició. Aquestes seran incorporades als fitxers informatitzats de gestió que són titularitat de l’AFA de l’I.E. Costa i Llobera (les dades de la qual consten a l’encapçalament) per tal de ser utilitzades en la gestió administrativa i de comunicació de l’entitat.


L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada dirigida a: Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Costa i Llobera, Carrer Capella de Can Caralleu, s/n. 08017 Barcelona


Go to top