L’AFA és l'Associació de Famílies d'Alumnes de l’Institut Escola Costa i Llobera. La nostra funció bàsica és treballar, conjuntament amb la coordinació general i el professorat, en l’educació dels nostres fills i filles.

Els objectius de l’AFA són promoure la participació dels pares i mares en les activitats del centre, vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola i planificar activitats i serveis fora de l’horari lectiu.

Les Vocalies de l’AFA s’encarreguen de gestionar els diferents serveis: activitats extraescolars, transport, menjador, tardes de divendres, casal d’estiu, entre d’altres.

L’associació es regeix per la Junta Directiva, la Junta de l’AFA i l’Assemblea General.

Go to top