ESTATUTS

- Estatuts de l’AFA. (PDF)

- Codi ètic de l'AFA (PDF)

- Documents d'adhesió a l'AFA (PDF)

La resta de documents de l'AFA estan en una zona "restringida" del web. Per accedir-hi cal posar usuari i contrassenya:

Accés als documents de l'AFA

AMPASOFT_NOU.png

Go to top